Posted by Mas Tedi on 06-11-2012

Ruang Klinik Terpadu

Ruang klinik Jurusan Keperawatan Gigi adalah klinik pembelajaran terpadu dengan alat-alat kedokteran gigi yang terbaru.